Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Phần 26: Đơn xin thay đổi thẩm phán Đỗ Quảng Oai tòa Hà Nội và hủy ánsơ thẩm ngày 21/04/2011. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua cácVideoclip (Tập 26: Tiếp tục làm rõ căn cứ chứng minh Tiến sĩ NguyễnMạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tậphợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên ViệtNam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổngTri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư vàthương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liênhiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã cho lưu manh côn đồ ngăncản anh Minh tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ có địa chỉ tại 189 Hoàng HoaThám - Ba Đình- Hà Nội vì sợ anh Minh báo cáo sự việc này cho Ban lãnhđạo Hội liên hiệp thanh niên & Hội doanh nhân trẻ Việt Nam vào ngày16/12/2010!!!).

Phần 26: Đơn xin thay đổi thẩm phán Đỗ Quảng Oai tòa Hà Nội và hủy án sơ thẩm ngày 21/04/2011. Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 26: Tiếp tục làm rõ căn cứ chứng minh Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường  - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã cho lưu manh côn đồ ngăn cản anh Minh tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ có địa chỉ tại 189 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình- Hà Nội vì sợ anh Minh báo cáo sự việc này cho Ban lãnh đạo Hội liên hiệp thanh niên & Hội doanh nhân trẻ Việt Nam vào ngày 16/12/2010!!!).


Đơn xin thay đổi thẩm phán Đỗ Quảng Oai tòa Hà Nội và hủy án sơ thẩm ngày 21/04/2011

Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 21: Tiếp tục làm rõ căn cứ chứng minh Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường  - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã cho lưu manh côn đồ ngăn cản anh Minh tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ có địa chỉ tại 189 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình- Hà Nội vì sợ anh Minh báo cáo sự việc này cho Ban lãnh đạo Hội liên hiệp thanh niên & Hội doanh nhân trẻ Việt Nam vào ngày 16/12/2010!!!).
Máy Ghi âm số 3
Trao đổi bình thườngTrao đổi bình thường
Trao đổi bình thườngTrao đổi bình thườngTrao đổi bình thườngTrao đổi bình thường

Trao đổi bình thường


Trao đổi bình thường
Trao đổi bình thườngTrao đổi bình thườngTrao đổi bình thường

Các Website d phòng ca chúng tôi:

http://luatsuvidan101.blogspot.com/

http://luatsuvidan1010.wordpress.com/

http://luatsuvidan10.blogspot.com/

http://luatsuvidan1000.wordpress.com/

http://luatsuvidan8.wordpress.com/

http://thuythanhnguyen.blogspot.com/

hoặc click google

Đại gia Bảo Sơn ly hôn, chạy án tại tòa Hà Nội

Cn biết thêm thông tin liên h vi chúng tôi qua hai đa ch Email sau:

luatsuvidan10@gmail.com

luatsuvidan101@gmail.com

Xin trân trng cơn
(Mờì các bạn xem tiếp phần 27)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét