Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Phần 60 : Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 60 :Sau khi đã chạy xong án tại Tòa Hoàn Kiếm để chiếm đoạt hai đứacháu ngoại về cho con gái mình nuôi, Ông Nguyễn Trường Sơn chủ tịch Hộiđồng quản trị Tập đoàn Bảo Sơn và con gái là nữ Đại gia Bảo Sơn NguyễnThanh Thủy đã đạo diễn cho lái xe Hoàng Văn Đông đến đón hai đứa trẻtại nhà anh Minh rồi viết Đơn tố cáo ra cơ quan Công an nói anh Minh épmình viết giấy xác nhận khi được giao hai đưa bé nhằm bôi nhọ danh dựcủa anh Minh và lấp liếm cho việc chính Ông Nguyễn Trường Sơn đã lừathông gia là Ông Bùi Nguyên Hải để đón hai đứa cháu về. Nực cười cảnhchủ khách sạn Bảo Sơn cho vệ sĩ ép anh Minh để cướp và giữ hai đứa conkhông cho anh gặp giữa sảnh của khách sạn bốn sao trước toàn bộ nhânviên của khách sạn và sự phản đối của cô Nguyễn Thu Hà - em gái của nữđại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy không đồng tình với những việc làmsai trái giữ con của nữ Đại gia Bảo Sơn !!!).

Phần 60 :  Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 60 :Sau khi đã chạy xong án tại Tòa Hoàn Kiếm để chiếm đoạt hai đứa cháu ngoại về cho con gái mình nuôi, Ông Nguyễn Trường Sơn chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Sơn và con gái là nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy  đã đạo diễn cho  lái xe Hoàng Văn Đông đến đón hai đứa trẻ tại nhà anh Minh rồi viết Đơn tố cáo ra cơ quan Công an nói anh Minh ép mình viết giấy xác nhận khi được giao hai đưa bé nhằm bôi nhọ danh dự của anh Minh và lấp liếm cho việc chính Ông Nguyễn Trường Sơn đã lừa thông gia là Ông Bùi Nguyên Hải để đón hai đứa cháu về. Nực cười cảnh chủ khách sạn Bảo Sơn cho vệ sĩ ép anh Minh để cướp và giữ hai đứa con không cho anh gặp giữa sảnh của khách sạn bốn sao trước toàn bộ nhân viên của khách sạn và sự phản đối của cô Nguyễn Thu Hà  - em gái của nữ đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy không đồng tình với những việc làm sai trái giữ con của nữ Đại gia Bảo Sơn !!!).Trao đổi tại KS Bảo Sơn 13/01/2011 máy No3chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 10 phần của chủ đề này trên youtube)
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 10 phần của chủ đề này trên youtube)chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 10 phần của chủ đề này trên youtube)chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 10 phần của chủ đề này trên youtube)chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 10 phần của chủ đề này trên youtube)
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 10 phần của chủ đề này trên youtube)chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 10 phần của chủ đề này trên youtube)chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 10 phần của chủ đề này trên youtube)chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 10 phần của chủ đề này trên youtube)chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 10 phần của chủ đề này trên youtube)Trao đổi với Hà 13/01/2011 luc 13h42 máy No2
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 04 phần của chủ đề này trên youtube)chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 04 phần của chủ đề này trên youtube)chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 04 phần của chủ đề này trên youtube)chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 04 phần của chủ đề này trên youtube)

Các Website d phòng ca chúng tôi:

http://luatsuvidan101.blogspot.com/

http://luatsuvidan1010.wordpress.com/

http://luatsuvidan10.blogspot.com/

http://luatsuvidan1000.wordpress.com/

http://luatsuvidan8.wordpress.com/

http://thuythanhnguyen.blogspot.com/

hoặc click google

Đại gia Bảo Sơn ly hôn, chạy án tại tòa Hà Nội

Cn biết thêm thông tin liên h vi chúng tôi qua hai đa ch Email sau:

luatsuvidan10@gmail.com

luatsuvidan101@gmail.com

Xin trân trng cơn(Mờì các bạn xem tiếp phần 61 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét