Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Phần 113: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 113 : Lộmặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền đểmua chuộc các cơ quan như Tòa án Hoàn Kiếm, Tòa án Hà Nội, Ủy ban nhândân Thành Phố Hà Nội để các cơ quan này gây khó khăn, chậm trả lời cácyêu cầu chính đáng của anh Minh tạo thuận lợi cho đường dây chạy án doPhó chánh án Tòa Hà Nội phụ trách Tòa Lao Động Đào Sĩ Hùng cầm đầu đểchạy án trong vụ ly hôn tranh chấp tài sản 500 triệu đô la!!!)

Phần 113: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip.(Tập 113 : Lộ mặt các chiêu trò của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy dùng tiền để mua chuộc các cơ quan như Tòa án Hoàn Kiếm, Tòa án Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội để các cơ quan này gây khó khăn, chậm trả lời các yêu cầu chính đáng của anh Minh tạo thuận lợi cho đường dây chạy án do Phó chánh án Tòa Hà Nội phụ trách Tòa Lao Động Đào Sĩ Hùng cầm đầu để chạy án trong vụ ly hôn tranh chấp tài sản 500 triệu đô la!!!)


Den toa 26 04 2011 luc 14h32 may ghi am Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 02 phần của chủ đề này trên youtube)Den toa 26 04 2011 luc 14h40 may dt Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 02 phần của chủ đề này trên youtube)

Den toa 27 04 2011 luc 13h44 may ghi amMáy ghi âm số 1:Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 05 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 05 phần của chủ đề này trên youtube)

4Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này     ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 05 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 05 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 05 phần của chủ đề này trên youtube)

7

Máy ghi âm số 2:Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 03 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 03 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn nà( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 03 phần của chủ đề này trên youtube)

10

Lam viec uy ban ha noi 27 04 2011 luc 14h28 may ghi amMáy ghi âm số 1:Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 12 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 12 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 12 phần của chủ đề này trên youtube)

13Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 12 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 12 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 12 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 12 phần của chủ đề này trên youtube)

17Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 12 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 12 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 12 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 12 phần của chủ đề này trên youtube)

21Chúng tôi s liên tc cp nht bn lược dch cho phn này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 12 phần của chủ đề này trên youtube)

22

Các Website d phòng ca chúng tôi:

http://luatsuvidan101.blogspot.com/

http://luatsuvidan1010.wordpress.com/

http://luatsuvidan10.blogspot.com/

http://luatsuvidan1000.wordpress.com/

http://luatsuvidan8.wordpress.com/

http://thuythanhnguyen.blogspot.com/

hoặc click google

Đại gia Bảo Sơn ly hôn, chạy án tại tòa Hà Nội

Cn biết thêm thông tin liên h vi chúng tôi qua hai đa ch Email sau:

luatsuvidan10@gmail.com

luatsuvidan101@gmail.com

Xin trân trng cơn

(Mờì các bạn xem tiếp phần 114)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét