Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Phần 82: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 82 :Sau buổi gặp ngày 30/01/2011 biết được quan điểm của anh Minh là hoặcquay về đoàn tụ còn nếu ly hôn thì nên chia tay văn hóa mỗi người nuôimột đứa con thì Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tậpđoàn Bảo Sơn và con gái là nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy bắt đầutrở mặt giũ sạch mọi chuyện và giữ luôn hai đứa cháu qua Tết cổ truyềnnăm 2011 luôn mà không nói gì cả. Con bài dùng Ông Thọ cũng đã "qua cầurút ván", các VideoClip dưới đây sẽ như một bằng chứng sống để khi lớnlên hiểu được chúng biết được mẹ và Ông Ngoại chúng là những kẻ cậyquyền, cậy thế và táng tận lương tâm như thế nào??? Chúng ta cần nhìnnhận vai trò của Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tậpđoàn Bảo Sơn ở đây như là một kẻ đạo diễn ra tất cả những việc bỉ ổinày, vì nếu dạy con nghiêm khắc và tự tu dưỡng làm những điều tốt thìkhông bao giờ có chuyện giữ trẻ con không cho bố và gia đình nội gặpmặt như vậy??? Làm những việc vô luân và trái đạo đức như vậy có lẽ sựquả báo đối với gia đình Bảo sơn sẽ ở một ngày không xa???)

Phần 82 : Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 82 : Sau buổi gặp ngày 30/01/2011 biết được quan điểm của anh Minh là hoặc quay về đoàn tụ còn nếu ly hôn thì nên chia tay văn hóa mỗi người nuôi một đứa con thì Ông Nguyễn Trường Sơn   - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Sơn và con gái là nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy bắt đầu trở mặt giũ sạch mọi chuyện và giữ luôn hai đứa cháu qua Tết cổ truyền năm 2011 luôn mà không nói gì cả. Con bài dùng Ông Thọ cũng đã "qua cầu rút ván", các VideoClip dưới đây sẽ như một bằng chứng sống để khi lớn lên hiểu được chúng biết được mẹ và Ông Ngoại chúng là những kẻ cậy quyền, cậy thế và táng tận lương tâm như thế nào??? Chúng ta cần nhìn nhận vai trò của Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Sơn ở đây như là một kẻ đạo diễn ra tất cả những việc bỉ ổi này, vì nếu dạy con nghiêm khắc và tự tu dưỡng làm những điều tốt thì không bao giờ có chuyện giữ trẻ con không cho bố và gia đình nội gặp mặt như vậy??? Làm những việc vô luân và trái đạo đức như vậy có lẽ sự quả báo đối với gia đình Bảo sơn sẽ ở một ngày không xa???)


Noi chuyen voi ong Son 31 01 2011 ghi am luc 20h 17

Máy ghi âm 1:Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 04 phần của chủ đề này trên youtube)Máy ghi âm 2:Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 04 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 04 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 04 phần của chủ đề này trên youtube)

4

Noi chuyen voi ong Tho 31 01 2011 ghi am luc 12h18Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 09 phần của chủ đề này trên youtube)Noi chuyen voi ong Tho 31 01 2011 n2  Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 09 phần của chủ đề này trên youtube)Noi chuyen o khach san 0202 2011 luc 21h26Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 02 phần của chủ đề này trên youtube)

Noi chuyen voi bao ve 02 02 2011 luc 21h26 n10  Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 02 phần của chủ đề này trên youtube)

8

Noi chuyen nha ong tho 04 02 2011 luc 9h47-Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 09 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 09 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 09 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 09 phần của chủ đề này trên youtube)

12Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 09 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 09 phần của chủ đề này trên youtube) Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 09 phần của chủ đề này trên youtube)

15

Noi chuyen voi truong Dreamhouse 08 02 2011 n11 Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 05 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 05 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 05 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 05 phần của chủ đề này trên youtube)

 19

Noi chuyen voi ly hieu truong 08 02 2011 luc 16h43 n1 Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 05 phần của chủ đề này trên youtube)

Noi chuyen voi Ngoc Anh hieu truong 08 02 2011 luc 17h23 n2 

Đã có ở phần 81

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 14 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 14 phần của chủ đề này trên youtube)

22Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 14 phần của chủ đề này trên youtube)

23

Các Website d phòng ca chúng tôi:

http://luatsuvidan101.blogspot.com/

http://luatsuvidan1010.wordpress.com/

http://luatsuvidan10.blogspot.com/

http://luatsuvidan1000.wordpress.com/

http://luatsuvidan8.wordpress.com/

http://thuythanhnguyen.blogspot.com/

hoặc click google

Đại gia Bảo Sơn ly hôn, chạy án tại tòa Hà Nội

Cn biết thêm thông tin liên h vi chúng tôi qua hai đa ch Email sau:

luatsuvidan10@gmail.com

luatsuvidan101@gmail.com

Xin trân trng cơn

(Mờì các bạn xem tiếp phần 83)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét